Lucie Loskotová

Bakalářská práce

Mechanismus působení a vedlejší účinky antimykotik

Mechanism of action and side effects of antimycotics
Anotace:
Práce je věnována přehledu nejčastěji se vyskytujících mikroskopických hub a nemocem, která způsobují. Další část práce je zaměřena na léky působící proti těmto patogenním houbám, mechanismu jejich působení a vedlejším účinkům na zdraví člověka.
Abstract:
The work deals with a summary of the most frequent microscopic fungi and diseases caused by these pathogens. The second part of the work is focused on drugs acting against the pathogenic fungi, mechanisms of their action and side effects on health of human.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Loskotová, Lucie. Mechanismus působení a vedlejší účinky antimykotik. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie

Práce na příbuzné téma