Bc. Tereza Kelavová

Diplomová práce

Česko-chorvatský odborný slovník z oblasti automobilového průmyslu - teorie a praxe

Czech-Croatian Technical Dictionary of Automotive Terms - Theory and Practice
Anotace:
Tato magisterská práce se věnuje tvorbě česko-chorvatského odborného slovníku z oblasti automobilového průmyslu. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se práce zabývá lexikografií, terminologií, profesionalismy a také zaměstnáváním Jihoslovanů v Česku. Praktická část práce je tvořena slovníkem s komentářem.
Abstract:
This thesis deals with the compilation of the Czech-Croatian technical dictionary from the automotive industry. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with lexicography, terminology, professionalisms and employment of South Slavs in the Czech Republic. The practical part is made up of a dictionary with commentary.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta