Bc. Daniela Ježíková

Bakalářská práce

Kulturně-historický význam Mocné hrstky a její odkaz

Cultural and Historical Significance of the Mighty Handful and its Legacy
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je kulturně-historický význam hudebního uskupení pěti ruských skladatelů Mocná hrstka a jeho odkaz. V první části je rozebrán vývoj ruské hudby až k počátkům národní hudební školy. Druhá část se soustřeďuje na samotnou Mocnou hrstku, její jednotlivé členy a další generace skladatelů, kteří se jejich tvorbou inspirovali.
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the cultural and historical significance of five Russian composers the Mighty Handful and its legacy. The first part analyses the development of Russian music from the beginning of the national music school. The second part focuses on the Mighty Handful, its each members and the next generation of composers who had been inspired by their creation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu