Bc. Tomáš HOLUB

Diplomová práce

Spiritualita v Evropě: Religiozita Slovanů před přijetím křesťanství.

Spirituality in Europe: Religiosity of the Slavs before Christian adaptation.
Anotace:
Název diplomové práce je "Spiritualita v Evropě: Religiozita Slovanů před přijetím křesťanství". Práce se zabývá religiozitou Slovanů před přijetím křesťanství, tzv. slovanským protopohanstvím. Zaměřuje se především na náboženské představy v období od 5. st. n. l. až po 12. st. n. l. U Slovanů rozeznáváme dva stupně víry, nižší démonologický a vyšší teologický. Předmětem práce jsou představy Slovanů …více
Abstract:
The title of the thesis is: "Spirituality in Europe: Religiosity of the Slavs before Christian adaptation." The thesis deals with religiosity of the Slavs before Christian adaptation, so-called slavish proto-paganism. It mainly focuses on religious believes in period since 5th century CE until 12th century CE. We recognise two forms of faith, the lower one called demonic and the higher one called theological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUB, Tomáš. Spiritualita v Evropě: Religiozita Slovanů před přijetím křesťanství.. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/