Bc. Daniela Mazáčová, DiS.

Bakalářská práce

Hlasové dispozice u dětí předškolního věku na základní umělecké škole

Voice disposition of up to six years old children on basic school of music
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hlasovými dispozicemi dětí předškolního věku. Vývojem předškolních dětí, jejich psychickými předpoklady pro hudební činnost, vývojem dětského hlasu a jeho možnými poruchami. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé složky hlasové výchovy, složka dechová, hlasová a artikulační, je popsán správný výběr písní pro děti předškolního věku a způsob nácviku těchto písní. Práce přináší …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the topic of voice dispositions of preschool children, the development of preschool children, their mental health, conditions for the musical activities, the development of the child’s voice and it’s possible disorders. The thesis is further more describing also elements of the musical education (breath element, voice element, articulation element); there is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání