Petra Kotheová

Bakalářská práce

Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání

Risk Assessment of Selected Work with Regard to the Occurrence of Occupational Injuries and Occupational Diseases
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vybranou pracovní činnost v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci,taktéž popisuje pracovní snímek této pracovní činnosti. Na základě určitých a stanovených metod posuzuje a vyhodnocuje ta rizika, která mohou při této pracovní činnosti nastat či hrozit. Z následného vyhodnocení potenciálních rizik je vypracováno a vyhodnoceno nejefektivnější opatření k eliminaci …více
Abstract:
The practical part describes the selected work inconnection with safety and health protection at work, also describes a working survey of the dayof this work. On the basis of cenrat and determined methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Slavomíra Vargová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotheová, Petra. Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti s ohledem na vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe