Theses 

Kramářské písně ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti – Norman ČERNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Norman ČERNÝ

Bakalářská práce

Kramářské písně ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti

Broadside ballads in Slovácké museum in Uherské Hradiště

Anotace: Práce se zabývá kramýřskými pásněmi ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Muzejní sbírku tvoří přes 480 písní ve formě jednotlivin a špalíčků. První část práce se věnuje jevu kramářské písně ze všeobecného hlediska, popisuje její vývoj a současný stav poznání. Ve druhé části je popisována muzejn sbírka z mnoha tématických hledisek (grafiky, výzdoba, stylistika, náměty písní apod. Na závěr práce je sestaven souhrnný katalog pšech písní ve fondech historického a etnografického oddělení.

Abstract: The work deals with the broadside ballads of Slovácé museum in Uherské Hradiště. The museum collection consists of over 480 songs The first part of work describes broadside ballads of the general aspects of its definition, history and development. In the second part is my attempt to describe and manipulate a collection of thematic point of view, typographical, stylistic, decoration prints, imagine printers, which printed the broadside ballads and introduce various specifics. The third part consists of professionally prepared catalog of songs, which includes all of the collections of ballads and the Slovácké museum which can be used for more specialized work.

Klíčová slova: píseň, písnička, zpěv, kramářská píseň, muzeum, starý tisk, dřevořez

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2010
  • Identifikátor: 72360

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Norman. Kramářské písně ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Olomouc, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz