Tereza JURNYKLOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče u dětí s cystickou fibrózou

Nursing care for children with cystic fibrosis
Anotace:
Všeobecné sestry jsou důležitou součástí multidisciplinárního týmu pečující o dítě s cystickou fibrózou. Přehledová bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou a rodinnou péčí o děti s touto nemocí. Významnou vlastností všeobecných sester je schopnost komunikovat s dítětem i rodiči, protože spolupráce v péči je nezbytná k dosažení co nejlepších výsledků léčby. Dále se práce zaměřuje na vliv cvičení …více
Abstract:
General nurses are an important part of the multidisciplinary team caring for a child with cystic fibrosis. Overview thesis deals with nursing and family care for children with this disease. A significant feature of nurses is the ability to communicate with the child as parents, because cooperation in care is essential to achieve the best results of treatment. Further work focuses on theinfluence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dominika Růžková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURNYKLOVÁ, Tereza. Vybrané aspekty ošetřovatelské péče u dětí s cystickou fibrózou. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ypyozm ypyozm/2
5. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.