Hana VÍCHOVÁ

Diplomová práce

Sociální asistence jako nástroj prevence odebírání dětí z péče rodičů

Social assistance as an instrument of prevention for taking of children from parental care
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na sociální asistenci v rodině z pohledu sociálních pracovníků státního a nestátního sektoru. Hlavním cílem práce je hledání odpovědi na otázku, jak sociální asistence přispívá k prevenci odebírání dětí z péče rodičů, jak ji sociální pracovníci hodnotí a jak vnímají vzájemnou spolupráci státních a nestátních subjektů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a výzkumnou …více
Abstract:
This thesis is focused on the social assistance in a family from the point of view of the state and non-state sector social workers. The principal aim of the thesis is to find an answer to the question - how the social assistance contributes to the prevention of taking children away from the family care as well as how the social workers assess and evaluate it and how they perceive mutual cooperation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014
Zveřejnit od: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Judita Kachlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍCHOVÁ, Hana. Sociální asistence jako nástroj prevence odebírání dětí z péče rodičů. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií