Bc. Viktorie Vrzalová

Diplomová práce

Nekalé obchodní praktiky z pohledu psychologie zákazníka

Unfair Commercial Practices from the Perspective of Customer Psychology
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na téma nekalých obchodních praktik. Autorka v textu na problematiku pohlíží ze dvou pohledů, a sice z pohledu dozorového orgánu České obchodní inspekce a z pohledu psychologie zákazníka. Teoretická část vymezuje základní pojmy, charakterizuje legislativní oporu spotřebitelské ochrany v České republice, uvádí definici tzv. průměrného spotřebitele a vyjmenovává dozorové orgány …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the topic of unfair commercial practices. The author looks at the issue from two perspectives, namely from the perspective of the supervisory authority of the Czech Trade Inspection Authority and from the perspective of customer psychology. The theoretical part defines the basic terms, characterizes the legislative support of consumer protection in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace