Andrea Brayerová

Bakalářská práce

Customer experience

Customer experience
Abstract:
This bachelor's thesis discusses the concept of Customer experience and analyses current status of customer experience in the chosen company based on a method mystery shopping. The goal of this bachelor's thesis is to design possible measures that will lead to great customer experience in the chosen company. The theoretical part deals with findings about Customer experience and mystery shopping. The …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá konceptom Customer experience a zhodnotením aktuálneho stavu Customer experience v konkrétnom podniku na základe metódy mystery shopping. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie Customer experience vo vybranom podniku. Teoretická časť sa zaoberá základnými poznatkami z oblasti Customer experience a mystery shopping. V praktickej časti práce bude dokumentovaný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management