Ing. Světlana Vančová

Bakalářská práce

Správní řízení na úseku registru silničních vozidel

Administrative management in the field of motor vehicle registry
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je rozbor kompetencí a úkolů veřejné správy na městské úrovni v oblasti dopravy. Práce se bude týkat činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na odboru dopravy na oddělení registru vozidel. Autorka textu popisuje nejčastější žádosti na tomto úseku a průběh správního řízení. Součástí této práce je rovněž význam registru řidičů. Další část tohoto textu je věnována problematice …více
Abstract:
The aim of this work is the analysis of competences and tasks of public administration at the municipal level in the field of transport. The work will cover the activities of the Municipality of Ústí nad Labem on the transport department to department of vehicle register. The author of the text describes the most common applications in this section and the administrative proceedings. Part of this work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní