Mgr. Lucie Sieglová

Bakalářská práce

Strukturalismus v českých zemích ve 20. století

Structuralism in the Czech Lands in the 20th Century
Anotace:
Diplomová práce „Strukturalismus v českých zemích ve 20. století“ pojednává o vzniku a vývoji českého strukturalismu. Zabývá se hlavními směry a osobnostmi, které měly na vznik a vývoj českého strukturalismu vliv. V této souvislosti se zabývá především Josefem Durdíkem, Otakarem Hostinským a Otakarem Zichem. Zmiňuje vliv ruského formalismu, hegelismu a také vliv moderního umění, především pak české …více
Abstract:
The diploma thesis entitled „Structuralism in the Czech Lands in the 20th Century“ focuses on the origin and further development of the czech structuralism. The thesis deals with the main streams and personalities, which had the most significant influence on the origin and development of the czech structuralism. In this context, depicts Josef Durdík, Otakar Hostinský and Otakar Zich. There are discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika