Bc. Iva Svobodová

Diplomová práce

Ochrana lidských práv na univerzální úrovni: komparace monitorovacích mechanismů

Human rights protection at the universal level: comparison of monitoring mechanisms
Anotace:
Nejnovější metodou, která má zajišťovat kontinuální zvyšování úrovně ochrany lidských práv v členských státech OSN, je od roku 2006 Univerzální periodický přezkum (UPR). Tento systém založený na interaktivním dialogu států a jejich vzájemné kontrole by měl mimo jiné otevřít cestu k širší participaci nevládních organizací a občanské společnosti. Cílem práce je seznámit čtenáře s novými změnami orgánů …více
Abstract:
Universal periodic review, launched in 2006, is the latest method of UN created to provide continual increase of human rights protection in UN member states. The system created on the bases of interactive dialogue of states and their mutual control is, besides others, supposed to pave the way for broader participation of NGO’s and civil society. Main objective of this work is to introduce to its readers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií