Martin Veselý

Bakalářská práce

Facility management a rizikový management při řízení podpůrných procesů

Facility Management and Risk Management at the Process Supports Control
Anotace:
Cílem bakalářské práce je prezentovat krizový management v rámci podpůrných služeb s ohledem na rizika a prevenci bezpečnosti práce a pracovního prostředí jako součást Facility managementu.
Abstract:
Aim of this Bachelor work is presented the critical management at the support services with regard to risk prevention and safety and working environment, as part of the Facility management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vlastimil VYSKOČIL, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veselý, Martin. Facility management a rizikový management při řízení podpůrných procesů. Praha, 2010. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc