Martin Veselý

Bachelor's thesis

Facility management a rizikový management při řízení podpůrných procesů

Facility Management and Risk Management at the Process Supports Control
Abstract:
Cílem bakalářské práce je prezentovat krizový management v rámci podpůrných služeb s ohledem na rizika a prevenci bezpečnosti práce a pracovního prostředí jako součást Facility managementu.
Abstract:
Aim of this Bachelor work is presented the critical management at the support services with regard to risk prevention and safety and working environment, as part of the Facility management.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Vlastimil VYSKOČIL, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Veselý, Martin. Facility management a rizikový management při řízení podpůrných procesů. Praha, 2010. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc