Bc. Iveta Grábnerová, DiS.

Bakalářská práce

Oddlužení a jeho právní úprava v režimu insolvenčního zákona

Debt Discharge and its Law Modification in the Treatment of Insolvency Law
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce na téma Oddlužení a jeho právní úprava v režimu insolvenčního zákona je vymezení problematiky oddlužení v České republice jako jednoho ze způsobu řešení úpadku či hrozícího úpadku. Práce má za cíl sloužit jako příručka pro dlužníky s praktickým návodem pro řešení dluhové pasti a také jako prevence, poskytující základy finanční gramotnosti pro širokou veřejnost.
Abstract:
The subject of this thesis on the topic of debt and its regulation under the Insolvency Act is the definition of debt relief issues in the Czech republic as one of the means of resolving insolvency or impending insolvency. The work aims to serve as s guide for borrowers with a practical guide to solving the debt trap and also as prevention, providing the fundamentals of financial literacy to the general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Michal Mědílek
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře