Bc. Tomáš Houdek

Bakalářská práce

Realizace webového prostředí pro správu inteligentní domácnosti

Design and implementation of intelligent home control
Anotace:
Práce se zabývá vývojem webového prostředí pro ovládání inteligentní domácnosti. V teoretické části je popsána historie internetových technologií, kterých se týká aplikační část. Krátce je zde popsána i současná situace na trhu inteligentních domácností. V aplikační části je popsán postup realizace, jednotlivé funkce ovládání a zhodnocení použitých řešení.
Abstract:
This bachelor thesis concerns with implementation of intelligent home control. Theoretical part contains history of internet technologies discussed in application part and short description of current market situation around intelligent households. In application part, means of implementation and implemented functions are discussed. At the end of this part suitability of said means is discussed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Chudán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní