Bc. Renata Nedomová

Bakalářská práce

Motivation und Assoziation der Schüler zum DaF-Unterricht an tschechischen Grundschulen

Motivation and asocciation czech pupils to the german teaching
Abstract:
This thesis deals with the pupils´ motivation and association when learning German language. German language is taught at basic schools as an optional subject when choosing the second foreign language. The survey asks a question what association is connected with pupils´s learning of the German language and why they decided to choose German language as a foreign language subject. The goal of the thesis …více
Abstract:
Ve své práce se věnuji úloze motivace a asociace žáků při výuce německého jazyka. Německý jazyk je na základních školách vyučován pouze jako volitelný druhý cizý jazyk a v mém výzkumu pokládám také otázku, jakou asociaci mají žáci s německým jazykem a proč se rozhodli právě pro výběr německého jazyka. Cílem mé práce je zjistit, jaká motivace a asociace pomáhá žákům při výuce německého jazyka a jaké …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta