Theses 

Motivation und Assoziation der Schüler zum DaF-Unterricht an tschechischen Grundschulen – Bc. Renata Nedomová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Nedomová

Bakalářská práce

Motivation und Assoziation der Schüler zum DaF-Unterricht an tschechischen Grundschulen

Motivation and asocciation czech pupils to the german teaching

Abstract: This thesis deals with the pupils´ motivation and association when learning German language. German language is taught at basic schools as an optional subject when choosing the second foreign language. The survey asks a question what association is connected with pupils´s learning of the German language and why they decided to choose German language as a foreign language subject. The goal of the thesis is to find out what motivation and association help pupils to learn German language and what aspects were crucial for choosing German as a foreign language subject.

Abstract: Ve své práce se věnuji úloze motivace a asociace žáků při výuce německého jazyka. Německý jazyk je na základních školách vyučován pouze jako volitelný druhý cizý jazyk a v mém výzkumu pokládám také otázku, jakou asociaci mají žáci s německým jazykem a proč se rozhodli právě pro výběr německého jazyka. Cílem mé práce je zjistit, jaká motivace a asociace pomáhá žákům při výuce německého jazyka a jaké aspekty byly pro žáky rozhodujícím faktorem pro výběr toho jazyka jako druhého cizího jazyka.

Klíčová slova: motivace, asociace, německý jazyk jako druhý cizí jazyk, vnitřní a vnější motivace, pozitivní a negativní motivační faktory, učitel jako motivační faktor, školní klima, zpětná vazba, hodnocení, portfolio, motivation, association, german language as a second foreign language, intrinsic and extrinsic motivation, positive and negative motivating factors, teacher as a motivating factor, school climate, feedback, evaluation

Jazyk práce: němčina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 05:54, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz