Bc. Lucie Podsedníková

Diplomová práce

Potenciál projektu USE-IT map v Salamance (Španělsko)

The Potential of the USE-IT Map Project in Salamanca (Spain)
Anotace:
Tato diplomová práce nesoucí název "Potenciál projektu USE-IT map v Salamance (Špa-nělsko)" kombinuje téma cestovního ruchu, projektového řízení a marketingu, kde ve všech třech případech hrají hlavní roli mladí lidé, a to jak ze strany uživatelů cílového produktu (USE-IT mapy), tak i ze strany tvůrců. Diplomová práce popisuje důležité in-formace týkající se cestovního ruchu a jeho marketingu, projektu …více
Abstract:
This diploma thesis entitled "The Potential of the USE-IT Map Project in Salamanca (Spain)" combines the theme of tourism, project management and marketing, where young people play a major role in all three topics as users of the target product (USE-IT maps) as well as creators. The diploma thesis describes important information about tourism and its marketing, project and project management, it deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Podsedníková, Lucie. Potenciál projektu USE-IT map v Salamance (Španělsko). Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace