Bc. Ivana Vastlová

Diplomová práce

Řeka jako součást městského života s případovou studií řeky Svratky ve městě Brně

River as a part of city life together with the case study of the Svratka river in Brno
Anotace:
Ve své práci jsem se zabývala fenoménem řeky ve městě. Zpočátku se věnuji obecně významu vody a řek ve městě a popisuji tento vztah v historickém kontextu. V následujícím textu se zaměřuji již konkrétně na město Brno a jeho řeku Svratku. Jakou úlohu hrála, jak ovlivňovala město a jak město ovlivňovalo ji. V pomyslném třetím oddílu jsem sledovala současný stav toků ve městech a nové trendy, které se …více
Abstract:
I dealt with a phenomenon of water in the city in my diploma thesis. The first part is about importance of water and rivers in the city and I described this relationship in the historical context. I focused on Brno and its river Svratka in the following text. How big was the role it played, how it had influenced the city and how the city had influenced the river. In the next part I looked into a current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Igor Kyselka, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře

Práce na příbuzné téma