Bc. Iveta Šafratová

Bakalářská práce

Postnominální druhová adjektiva v češtině

Postnominal kind adjectives in Czech
Anotace:
Z hlediska lineárního seřazení je v češtině potřeba rozlišovat dva druhy prostých adjektiv (prenominální a postnominální), s nimiž jsou spojené interpretační vlastnosti, které mají jistý vliv na sémantickou klasifikaci adjektiv. Tato bakalářská práce si klade za cíl objasnit faktory, které ovlivňují postavení těchto adjektiv vzhledem k substantivu. Hlavní pozorování založené na empirickém testování …více
Abstract:
From the point of view of linear mapping in Czech, it is needed to distinguish two kinds of simple adjectives (prenominal and postnominal), with which the interpretive properties are associated. These properties have certain influence on semantic classification of adjectives. This bachelor thesis aims to clarify factors, which affect the position of these adjectives in relation to the noun. The main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta