Bc. Zuzana Koyšová

Diplomová práce

Vplyv špeciálneho rehabilitačného programu na výskyt subjektívnych dychových ťažkostí u pacientov po prekonaní COVID-19

The effect of specialized rehabilitation programme on the occurrence of subjective breathing difficulties among patients recovering from COVID-19
Abstract:
This diploma thesis deals with the effectivenes of specific outpatient group rehabilitation programme on subjective evaluation of breathing difficulties among patients with post-COVID syndrome. Rehabilitation programme has taken place in the Department of Sports Medicine and Rehabilitation at St. Anne’s Hospital Brno and has been administered twice a week during one month, together eight therapeutic …více
Abstract:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá vplyvom špeciálneho ambulantného skupinového rehabilitačného programu na subjektívne hodnotenie dychových ťažkostí u pacientov, ktorí prekonali COVID-19. Rehabilitačný program bol realizovaný na Klinike telovýchovného lekárstva a rehabilitácie Fakultnej nemocnice u Svätej Anny v Brne, dvakrát týždenne po dobu 4 týždňov. Cvičebná jednotka trvala 60 minút a pozostávala …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Adam Vajčner
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie