Tereza Dundáčková

Diplomová práce

Komparace aktivit neziskových organizací v oblasti boje proti hate speech v České republice a v Maďarsku

Comparison of nongovernmental organisations' activities in the field of fight against hate speech in the Czech Republic and in Hungary
Anotace:
Diplomová práce má za cíl komparovat aktivity neziskových organizací pracujících v oblasti boje s nenávistnými projevy v České republice a v Maďarsku s ohledem na dopad na cílovou skupinu. V práci bylo zodpovězeno na základě provedené komparativní analýzy několik výzkumných otázek: Zabývají se české a maďarské neziskové organizace ve svých aktivitách v boji proti hate speech stejnou oblastí hate speech …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to compare the activities of nongovernmental organisations working with the topic of hate speech in the Czech Republic and in Hungary in relation to the target group. In the thesis, three questions have been answered according to the results of the analysis done in the master thesis: Are the nongovernmental organisations in the Czech Republic and in Hungary working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Vymětal
  • Oponent: Karel Müller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69330