Dita Špačková

Bakalářská práce

Skryté záškoláctví a další způsoby patologického chování

Hidden Truancy and other Pathological Behaviour
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat a porovnat výskyt patologického chování se zaměřením na skryté záškoláctví, užívání alkoholu a kouření na druhém stupni základní školy a nižším stupni víceletého gymnázia v sociálně vyloučené oblasti. Dále byl analyzován výskyt kouření a pití alkoholických nápojů u dotazovaných žáků a bylo provedeno porovnání, zda u školáků ohrožených tímto dalším patologickým …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to analyse and compare the incidence of pathological behaviour with focus on concealed truancy, alcohol consumption and smoking at an upper primary school and in the lower years of an eight or six-year grammar school in a socially excluded locality. Another aim was to analyse the incidence of smoking and alcohol consumption in student respondents and to compare, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Vlach, Ing.Paed.IGIP

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Špačková, Dita. Skryté záškoláctví a další způsoby patologického chování. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická