Bc. Lucie Dittrichová, DiS.

Bakalářská práce

Klavírní tvorba Roberta Schumanna s ohledem na cyklus Papillons op. 2

Piano Works by Robert Schumann with regard to the cycle Papillons, Op. 2
Anotace:
Robert Schumann náleží již k druhé generaci romantiků a patří k největším tvůrcům romantické klavírní literatury. Vychází z dědictví starší generace, především Schuberta a Webera. Sám Schumann však ovlivnil širokou škálu skladatelů. Jeho hudba je charakteristická svou obrovskou hudební fantazií, která vychází z jeho nitra a především z poezie, kterou tolik miloval. Propojení hudby s literaturou je …více
Abstract:
Robert Schumann belongs to the second generation of Romanticists and he is one of the greatest authors of Romantic piano literature. He is inspired by the legacy of the first generation, especially by Schubert and Weber. But Schumann himself has influenced a great many composers. For his music is characteristic great musical imagination, which comes from his heart and especially from much loved poetry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta