Kamila Veselá

Bachelor's thesis

Empirické šetření se zaměřením na životní styl ve Wellness & SPA.

Empirical survey focusing on the lifestyle in Wellness & SPA.
Abstract:
Bakalářská práce zkoumá formou empirického šetření požadavky určité, specifické skupiny hostů, v tomto případě z větší části klientů pohybujících se ve vyšších sociálních vrstvách. Tato skupina osob se v této sociální vrstvě pohybuje, jak v obchodním, tak i běžném životě, hrají golf za účelem zábavy a odpočinku, ale také k získání nových kontaktů, aby se tak mohl rozvinout jejich profesní růst. Navštěvují …more
Abstract:
The thesis examines the form of an empirical survey requirements, specific groups of guests, in this case, for the most part clients moving in the higher social layer. This group of people in this social layer moves, both in the business as well as everyday life, play golf for fun and relaxation, but also to make new contacts, so as to develop their professional growth. To this end, visiting various …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: Ing. Blanka Zimáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze