Kristýna ZVĚŘINOVÁ

Bakalářská práce

Děti jako cílová skupina reklamní manipulace

Children as a target group of advertising manipulation
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je objektivně popsat psychologické působení reklamy, analyzovat marketingové strategie a reklamní manipulaci, a to s akcentem na cílovou skupinu dětí předškolního a mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje definicím základních odborných termínů, představení reklamních vlivů, taktik a triků, a psychologickému aspektu těchto manipulačních technik, stejně tak jako …více
Abstract:
The aim of this thesis is to objectively describe the psychological effects of advertising, analyze the marketing strategies and advertising manipulation, all this with emphasis on the target group of pre-school and early school aged children. The teoretical part deals with basic definitons of technical terms, introduction to the effects of advertising, tactics and tricks, and psychological aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Dobešová Cakirpaloglu, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZVĚŘINOVÁ, Kristýna. Děti jako cílová skupina reklamní manipulace. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta