Theses 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Bc. Monika Urbanová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Monika Urbanová

Master's thesis

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Information according to Act no.106/1999 Coll., on Free Access to Information

Abstract: Mojí diplomovou prací na téma Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych chtěla charakterizovat důležitost a význam slova informace a právo a to jak z hlediska ústavního, tak také z hlediska zákonného zakotvení v právním řádu České Republiky. Cílem mojí práce je zhodnocení poskytování informací povinnými subjekty. Zaměřila jsem se také na budoucí vývoj zákona, seznámím vás s novelou GDPR, která nás čeká v květnu příštího roku. Závěr mojí diplomové práce je věnován ústavněprávnímu zakotvení poskytování informací ve státech EU.

Abstract: My diploma thesis is devoted to Information according to Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information. I would like to characterize the importance and meaning of the word information and law both from the point of view of constitutional and lawful anchoring in the legal order of the Czech Republic . The target of my work is to evaluate the provision of information by obligated subjects. I have also focused on the future development of the law, and I will introduce you to the GDPR, which is due in May next year. The conclusion of my diploma thesis is devoted to the constitutional law of providing information in EU countries.

Keywords: Informace Právo na informace Samospráva Veřejná instituce Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádost

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Tereza Jonáková
  • Reader: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 13:54, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz