Bc. Monika Urbanová

Master's thesis

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Information according to Act no.106/1999 Coll., on Free Access to Information
Anotácia:
Mojí diplomovou prací na téma Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych chtěla charakterizovat důležitost a význam slova informace a právo a to jak z hlediska ústavního, tak také z hlediska zákonného zakotvení v právním řádu České Republiky. Cílem mojí práce je zhodnocení poskytování informací povinnými subjekty. Zaměřila jsem se také na budoucí vývoj …viac
Abstract:
My diploma thesis is devoted to Information according to Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information. I would like to characterize the importance and meaning of the word information and law both from the point of view of constitutional and lawful anchoring in the legal order of the Czech Republic . The target of my work is to evaluate the provision of information by obligated subjects. I …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedúci: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration