Theses 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Bc. Monika Urbanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration

Bc. Monika Urbanová

Master's thesis

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Information according to Act no.106/1999 Coll., on Free Access to Information

Anotácia: Mojí diplomovou prací na téma Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych chtěla charakterizovat důležitost a význam slova informace a právo a to jak z hlediska ústavního, tak také z hlediska zákonného zakotvení v právním řádu České Republiky. Cílem mojí práce je zhodnocení poskytování informací povinnými subjekty. Zaměřila jsem se také na budoucí vývoj zákona, seznámím vás s novelou GDPR, která nás čeká v květnu příštího roku. Závěr mojí diplomové práce je věnován ústavněprávnímu zakotvení poskytování informací ve státech EU.

Abstract: My diploma thesis is devoted to Information according to Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information. I would like to characterize the importance and meaning of the word information and law both from the point of view of constitutional and lawful anchoring in the legal order of the Czech Republic . The target of my work is to evaluate the provision of information by obligated subjects. I have also focused on the future development of the law, and I will introduce you to the GDPR, which is due in May next year. The conclusion of my diploma thesis is devoted to the constitutional law of providing information in EU countries.

Kľúčové slová: Informace Právo na informace Samospráva Veřejná instituce Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Žádost

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedúci: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 07:57, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz