Mgr. Kateřina Nohelová

Bakalářská práce

Francouzská imigrační politika a její prosazování na úrovni EU

French immigration policy and its enforcement at EU level
Anotace:
Tato práce zkoumá francouzskou imigrační politiku po 2. světové válce. Hodnotí postoje jednotlivých vlád k imigraci. Věnuje se také vlivu Francie na formování společné evropské imigrační politiky. Zaměřuje se například na Evropský pakt o imigraci a azylu.
Abstract:
This thesis examines the French immigration policy after the World War II. It rates the attitudes of governments towards immigration. It deals also with the influence of France in the formation of a common European immigration policy. It focus for exemple on European pact on immigration and asylum.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií