Bc. Julie WISLOVÁ

Diplomová práce

Screening kognitivních poruch u starší populace

Screening for Cognitive Impairment in Older Adults
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo vyhledat a analyzovat efektivnější screeningové nástroje pro hodnocení poruch kognitivních funkcí než je běžně používaný nástroj MMSE a vybrané hodnotící nástroje ověřit v klinické praxi a porovnat je s nástrojem MMSE, u seniorů starších 65 let. Metodika: Vyhledání vhodných screeningových nástrojů bylo získáno prostřednictvím mezinárodních elektronických databázích za období 2012 …více
Abstract:
Aim: The aim of thesis was to find and analyze more effective screening tools for the assessment of impairment of cognitive functions than is the commonly used MMSE tool and to evaluate the selected assessment tools in clinical practice and to compare them with the MMSE tool for seniors over 65 years of age. Methods: The search for suitable screening tools was obtained through international electronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WISLOVÁ, Julie. Screening kognitivních poruch u starší populace. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta