Bc. Vojtěch Klacek, MBA

Master's thesis

Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and the company's performance in terms of modern methods of performance measurement
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku pomocí poměrových ukazatelů a moderní metody měření formou EVA. V teoretické části jsou popsány metody měření výkonnosti, které jsou aplikovány v praktické části ve společnosti HALM s.r.o. Na základě výsledků prováděných analýz jsou v závěru práce navržena doporučení na zlepšení stávající situace ve společnosti.
Abstract:
The diploma thesis focuses on the evaluation of company performance using ratio indicators and the modern method of measurement - EVA. The theoretical part describes methods of measurement of performance which are applied in the practical part of HALM ltd. On the basis of the results of the analyzes, there are proposed recommendations at the end of the work to improve the current situation in the company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2017
  • Supervisor: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní