Bc. Michal Peichl

Diplomová práce

Christine Korsgaardové sociální konstruktivismus

Christine Korsgaard`s Social constructivism
Anotace:
Cílem této práce je představit a kriticky zhodnotit etickou teorii sociálního konstruktivismu Christine Korsgaardové, která dále rozvíjí myšlenky Immanuela Kanta. Postupně explikujeme jednotlivé součásti teorie, jako je teorie hodnoty, zdroje morálních pravd, průběh konstrukce morálních činů, objektivita morality a charakter morálního aktéra. Prověřovat budeme konzistenci a koherenci teorie. Přestože …více
Abstract:
The goal of this work is to introduce and critically evaluate Christine Korsgaard’s ethical theory of social constructivism, which further develops the thoughts of Immanuel Kant. We will gradually explicate individual parts of the theory, such as theory of value, the sources of moral truths, the process of construction of moral actions, the objectivity of morality and the character of moral agent. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
  • Oponent: Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Práce na příbuzné téma