Theses 

Analýza vlivu konkurence na ekonomické a finanční výsledky místního hospodářství – Bc. Andrea Kalvachová, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Bc. Andrea Kalvachová, DiS.

Bakalářská práce

Analýza vlivu konkurence na ekonomické a finanční výsledky místního hospodářství

Analysis of the Effects of Competition on Economic and Financial Results

Anotace: Název bakalářské práce je „Analýza vlivu konkurence na ekonomické a finanční výsledky místního hospodářství.“ Tato bakalářská práce analyzuje současný stav firmy Květiny pro radost, působící v oblasti květin. Dále se práce zabývá marketingovým mixem, SWOT analýzou, konkurencí a navrhuje, co může firma využít jako výhody do budoucna. Cílem práce je navrhnout reklamu pro nové a současné zákazníky. V práci je uvedena teorie daného problému a na ni navazuje praktické řešení. Věřím, že tato práce může být užitečná v budoucnu pro firmu.

Abstract: Title of the thesis is „Analysis of the impact of competition on economic and financial performance of the local economy.“ This thesis analyzes the current state of hte company Květiny pro radost, which operates in the area of flowers. Further, it deals with marketing mix, SWOT analysis, competitors and suggest chat the company can use in the future. The aim of thid work is to design an advertising for new and current customers. There is an outline of the problem and following practical solution. I believe that this thesis can be useful in the future for company.

Klíčová slova: Finanční analýza, marketing, konkurence, reklama./ Financial analysis, competition, advertising.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Vintrichová
  • Oponent: Ing. Tomáš Marek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:36, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz