Theses 

Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality. – Bc. Jaroslav NOVOTNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Bc. Jaroslav NOVOTNÝ

Diplomová práce

Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality.

Results Analysis of the Project Crime Prevention Assistant in the Statutory City of Karvina - Selected Problems Solving of the Socially Excluded Locality.

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám možnostmi eliminace sociálně patologických jevů ve statutárním městě Karviná prostřednictvím aplikace projektu Asistent prevence kriminality zaměřeného na využití specializovaných pracovníků ? asistentů prevence kriminality realizovaného v Programu prevence kriminality. Práci jsem zpracovával na základě výsledků řízených rozhovorů s asistenty prevence kriminality při Městské policii Karviná s doplněním údajů získaných na základě dotazníkového šetření uskutečněného formou předvýzkumu v řadách odborné veřejnosti ? strážníků vedení obecních policií, strážníků podílejících se na prevenci kriminality městských policií a městských úřadů měst s aplikovaným programem prevence kriminality. Naplněním cíle práce je definování účelnosti, naplněnosti a efektivity konkrétního projektu zaměřeného na eliminaci sociálně patologických jevů působících na život obyvatel statutárního města Karviná, dále pak na vnímání přínosů této činnosti asistenty prevence kriminality samými s cílem úpravy navazujícího projektu.

Abstract: My diploma thesis deals with the possibilities of elimination of the social pathological phenomena in the Statutory City of Karvina by means of the application of the Project Crime Prevention Assistant focused on the use of specialized staff - crime prevention assistants implemented in the Crime Prevention Programme. I evaluated in my thesis the results of structured interviews with the crime prevention assistants of the Karvina City Police with the addition of data gathered by a survey realized in the form of a preliminary research among professional public - management of the municipal police officers, municipal police officers involved in crime prevention and municipal authorities of towns with applied crime prevention programme. The aim of the work is to define effectiveness, repletion and efficiency of the specific project focused on elimination of the social pathological phenomena affecting the lives of inhabitants of the Statutory City of Karvina, furthermore the perception of the benefits of this activity by crime prevention assistants themselves with the aim to modify the follow-up project.

Klíčová slova: Karviná, sociální patologie, prevence kriminality, Asistent prevence kriminality.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2015
  • Zveřejnit od: 2. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Bouřa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.7.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 7. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39575 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Jaroslav. Analýza výsledků projektu Asistent prevence kriminality ve statutárním městě Karviná - řešení vybraných problémů sociálně vyloučené lokality.. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:28, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz