Bc. Barbora Kajanová

Bakalářská práce

Vývoj postavenia krajne-pravicových politických strán v rámci straníckych systémov Dánska, Švédska a Fínska, v súvislosti s migračnou krízou

Evolution of standing of the far-right political parties within the party systems of Denmark, Sweden and Finland in context of recent migration crisis
Abstract:
The object of this bachelor thesis is to examine tendencies of far-right parties to rise and they are to be examined on cases of Scandinavian countries, members of the European Union, particularly Denmark, Finland and Sweden. The thesis then proceeds by evaluation of the evolution of their positions within the party systems of each country since their emergence until present days with respect to ongoing …více
Abstract:
Predmetom tejto bakalárskej práce je skúmať trend vzostupu krajne-pravicových politických strán škandinávskych krajín, patriacich do EÚ, Švédska, Dánska a Fínska, a zhodnotiť vývoj ich postavenia v rámci straníckych systémov od ich vzniku a následne v súvislosti s migračnou krízou. Práca si dáva za cieľ reflektovať premeny vo voličských preferenciách a vývoj koaličného potenciálu a reálneho politického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Burianová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia