Ing. Tereza Dufková

Bakalářská práce

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Impact of Different Types of Communications/Advertising and Communications Mix to Specific Target Groups
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na vliv marketingové komunikace a reklamy na cílové skupiny. Je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vysvětlí základní termíny marketingová komunikace a komunikační mix. Praktická část se zabývá konkrétními marketingovými strategiemi dvou firem, použitím komunikačních nástrojů v závislosti na cílové skupině a jejich marketingovou komunikací.
Abstract:
This bachelor degrese thesis focuses on the influence of marketing communications and advertising on target groups. This work is divided into two parts. The theoretical part explains the basic terms here of marketing communication and communication mix. Its practical part deals with specific marketing strategies of the monitored companies, the use of communication tools depending on the target group …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Miloslav Vaňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní