Denisa Kojetská

Diplomová práce

Podpora rozvoje venkova v oblasti rozvoje občanské vybavenosti obce Žalkovice

Support of Rural Development in the Field of Public Facilities in the Village of Žalkovice
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice rozvoje venkovských oblastí, které tvoří převážnou část území Evropské unie. Oblasti venkovského charakteru jsou specifické různorodými environmentálními, společenskými a hospodářskými prvky a také se potýkají s velkou škálou problémů, mezi které lze například zařadit nedostatečně fungující ekonomiku, nedostatečné vybavení území službami a infrastrukturou nebo …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of rural areas which form the majority of the territory of the European Union. Rural areas are specific in their diverse environmental, social and economic elements, and face a wide range of problems, including for example insufficient functioning of the economy, lack of service and infrastructure or insufficient use of resources. On this account, the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Lukáš Melecký
  • Oponent: Markéta Kočendová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava