Theses 

Mezinárodní obchod a mezinárodní terorismus – Bc. Libor Klapuch

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Libor Klapuch

Diplomová práce

Mezinárodní obchod a mezinárodní terorismus

International trade and international terrorism

Anotace: Práce zkoumá ekonomické dopady terorismu, s přihlédnutím k mezinárodnímu obchodu. Domněnky, že terorismus má negativní dopady v mezinárodním obchodu jsou sice potvrzeny, nicméně po srovnání s běžně používanými překážkami v mezinárodním obchodu vypadají tyto dopady terorismu podřadně.

Abstract: The paper examines economic impacts of terrorism, with regard to international trade. Presumptions that terrorism has negative impacts on international trade are confirmed though. Nevertheless, these impacts look inferior in comparison with commonly used restrictions in international trade.

Klíčová slova: mezinárodní terorismus, mezinárodní obchod, omezení obchodu, dopady

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz