Bc. Kamila Pokorná

Diplomová práce

Analýza nákladů a užitků středisek Psychocentra, manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o.

Analysis of the costs and benefits of the Psychocentrumś departments - the MFC of the Vysočina region
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu středisek Psychocentra na základě metod - benchmarking, nákladově užitkových metod a dle klíčových účetních ukazatelů metodiky MF.Výsledky těchto ukazatelů jsou podkladem pro identifikaci zásadních rozdílů mezi středisky organizace.Popsané návrhy na jejich řešení prokazatelně vedou k celkovému zlepšení výkonnosti organizace a kvality poskytovaných služeb.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the analysis of the Psychocentrum's departments using methods of benchmarking, cost-benefit analysis and in accordance with the key performance indicators of the Ministry of Finance's accountancy methods. The results of these indicators are the foundation for the identification of the fundamental differences between the departments of the organization. Described proposals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Radka Podhorská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management