Bc. Kamila Pokorná

Master's thesis

Analýza nákladů a užitků středisek Psychocentra, manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, p.o.

Analysis of the costs and benefits of the Psychocentrumś departments - the MFC of the Vysočina region
Abstract:
Práce je zaměřena na analýzu středisek Psychocentra na základě metod - benchmarking, nákladově užitkových metod a dle klíčových účetních ukazatelů metodiky MF.Výsledky těchto ukazatelů jsou podkladem pro identifikaci zásadních rozdílů mezi středisky organizace.Popsané návrhy na jejich řešení prokazatelně vedou k celkovému zlepšení výkonnosti organizace a kvality poskytovaných služeb.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the analysis of the Psychocentrum's departments using methods of benchmarking, cost-benefit analysis and in accordance with the key performance indicators of the Ministry of Finance's accountancy methods. The results of these indicators are the foundation for the identification of the fundamental differences between the departments of the organization. Described proposals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Reader: Ing. Radka Podhorská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting