Daniel Lefenda

Bakalářská práce

Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení

DMS deployment in enterprise company and its evaluation
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje procesní implementaci systému pro správu elektronických dokumentů, tzv. Document Management System (DMS), v korporátní společnosti. Součástí práce je výběrové řízení, kompletní projektový plán včetně rizik implementace a vyhodnocení očekávaných benefitů nasazení DMS ve společnosti. V teoretické části je popsáno prostředí a jednotlivé softwarové komponenty DMS v návaznosti …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the process implementation of the document management system (DMS) in enterprise corporation. Part of the thesis includes tender procedure, complete project plan including the risks of implementation and evaluation of the expected benefits of DMS deployment in the company. The theoretical part describes the environment and software components of DMS related to the automation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.