Mgr. Antonín Krtička

Diplomová práce

Dědické právo v OZ 1950

Law of Succession in Czech Civil code 1950
Anotace:
Diplomová práce pojednává o dědickém právu upraveném v občanském zákoníku z roku 1950. Obsahuje obecný úvod do problematiky dědického práva a definice základních pojmů. Provádí shrnutí historického vývoje právní úpravy dědického práva od nejstarších dob, v římském právu, středověku, období feudálního absolutismu až do vydání ABGB roku 1811. Práce obsahuje charakteristiku právní úpravy v občanském zákoníku …více
Abstract:
This thesis is about law of sucssecion in czech civil code 1950. The thesis contains general intrudoctin into law of sucssecion and definitons of basic terms. The thesis summarizes historic evolution of law of sucssecion from the oldest times, roman law, midle age, feudal and ABGB from 1811. The thesis contains characteristics of legislation in czech civil code 1950 and analysis of law of sucssecion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta