Mgr. Ondřej Knapp

Bakalářská práce

Návrh struktury RSS kanálu pro vybrané aplikace IS MU

RSS channel structure proposal for MU IS selected applications
Anotace:
Cílem první části, tedy kapitol Popis RSS a RSS v praxi, je studium vývoje a struktury informačních kanálů RSS. V důsledku nejednotného vývoje známe několik specifikací. Mezi nejpoužívanější patří RSS 0.91 a RSS 2.0. Všechny však vycházejí ze společného základu, tedy z formátu XML. Za předchůdce RSS je možno považovat například služby Pointcast nebo CDF (kanály vyvinuté firmou Microsoft) známé z 90 …více
Abstract:
The goal of the first part of this thesis, namely the chapters RSS description and RSS in practise, is a study, based on the development and the structure of RSS informational channels. There are various specifications of RSS because of their non-uniform development. Among them, specifications RSS 0.91 and RSS 2.0 are the most popular, nevertheless they are all of the same - XML base. Pointcast and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky