Bc. Kateřina Soušková

Master's thesis

Memory and Forgetting in Early Modern England: Turning Catholics into Protestants

Memory and Forgetting in Early Modern England: Turning Catholics into Protestants.
Abstract:
Magisterská diplomová práce zkoumá raně moderní období v Anglii. Zaměřuje se na důležitost a využití paměti a zapomínání v tomto období. Práce řeší historické pozadí reformace. Stručně popisuje události od začátku reformace ve třicátých letech šestnáctého století až po konec vlády Alžběty I. a rozebírá její důsledky. Práce se zaměřuje se na vliv náboženských a politických změn na životy obyčejných …more
Abstract:
This Master Diploma thesis examines the early modern period in England. It focuses on the importance and use of memory and forgetting in early modern England. The thesis deals with the historical background of the Reformation, describing briefly the events from its beginning in the 1530s to the end of the reign of Elizabeth I and discusses the consequences the Reformation caused. It focuses on the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Reader: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature

Theses on a related topic