Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D.

Disertační práce

Analisi degli errori sintattici in testi scritti di apprendenti cechi e slovacchi

Errors in the Syntax Level of Language in Written Texts by Czech and Slovak Students
Abstract:
The doctoral thesis focuses on the analysis of syntactic errors in texts written by Czech and Slovak university students of Italian L2 from elementary (A1 CEFR level) to advanced level (C1). The aim is to investigate errors that undermine connections in a text; a textual perspective has been chosen in order to bring together syntax with cohesion and with information distribution and reference. For …více
Abstract:
Předkládaná disertační práce se zaměřuje na analýzu syntaktických chyb obsažených v textech českých a slovenských /univerzitních studentů/ italštiny, od začátečníků (úroveň A1 SERR) až po velmi pokročilé (C1). Cílem práce je identifikovat odchylky v lingvistických jevech oslabující síť vzájemných vztahů v textu. Z toho důvodu byla zvolena textová perspektiva, která ozřejmuje vztahy mezi syntaxí, kohezí …více
 
 
Jazyk práce: italština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Alessandro Bitonti
  • Oponent: prof. Luca Cignetti, doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta