Lenka ŘÍMSKÁ

Bakalářská práce

Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě

Effective Use of Sales Promotion Tools in Retail
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá tématem nástrojů podpory prodeje v maloobchodech a jejich účinky na konečném nákupním rozhodnutí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vychází z odborné literatury, definuje základní pojmy a koncepty, které jsou dále používány. Práce se krátce věnuje marketingovému mixu, komunikačnímu mixu, integrované marketingové komunikaci …více
Abstract:
Presented bachelor thesis is dealing with topic of product promotion in retails and its effects to final decision in shopping process. Thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is based on academic literature and defines basic meanings and concepts which are consequently used. Thesis is shortly dealing with marketing mix, communication mix, integrated marketing communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘÍMSKÁ, Lenka. Efektivní využití nástrojů podpory prodeje v maloobchodě. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace