Karolína DUCHANOVÁ

Bachelor's thesis

Stárnutí izolačních systémů a modelování stárnutí

Aging of insulation systems and modeling of aging
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na dielektrika a izolanty, popis jejich vlastností a zavedení označení izolační materiál a izolační soustava. Dále se tato práce zabývá zvážením možných vlivů na stav vlastností izolačních systémů a následným zhoršením nebo ztrátou izolační schopnosti. Závěrem jsou nastíněny některé vztahy využívané pro modelování a predikci stárnutí izolačních materiálů v laboratorních …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on dielectric and insulating materials. Describes their properties and defines insulating material and insulating system. Work deals also with different influence on properties of insulating systems and their process of degradation. At the end there are mathematical life models, which are used for modelling and prediction of aging in laboratory conditions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2011
Identifier: 40755

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bohumil Paslavský

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUCHANOVÁ, Karolína. Stárnutí izolačních systémů a modelování stárnutí. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical and Power Engineering